ČASOPIS ŠUMBARÁK

časopisy2

Jednou z nejdlouhodobějších komunitních aktivit našeho spolku je vydávání časopisu Šumbarák. Tento občasník vychází v nákladu 2200 ks a roznášíme jej zdarma do domácností v Havířově – Šumbarku.

V časopise čtenáři nacházejí informace týkající se Havířova, především pak městské části Šumbark. Píšeme o místních aktualitách, předáváme informace o naší organizaci, přinášíme rozhovory se zajímavými osobnostmi, přehled aktuálních akcí, články napsané spolupracujícími neziskovými organizacemi nebo okolními školami. Záměrem je předat informace o dění v této lokalitě, povzbudit místní obyvatele k aktivní účasti na našich akcích a také zviditelnit příležitosti k příjemnějšímu životu na Šumbarku.

Uvítáme nápady a příspěvky, náměty můžete posílat na adresu info@portavita.cz


Klikněte na obrázek pro zobrazení jednotlivých čísel:


Archiv časopisu

2019: 1/2019

2018: 2/2018, 1/2018

2017: 3/2017, 2/2017, 1/2017

2016: 4/2016, 3/2016, 2/2016, 1/2016

2015: 1/2015

2014: 12/2014, 11/2014, 10/2014, 9/2014, 8/2014, 7/2014, 6/2014, 5/2014, 4/2014, 2/2014, 1/2014