O NÁS

cropped-PORTAVITA_LOGO-uprostřed-2.jpg

Spolek PORTAVITA je nestátní nezisková organizace působící ve vybraných lokalitách Moravskoslezského kraje. V rámci svých pobočných spolků ŠUMBARÁK, ORLOVÁK, ZÁZEMÍ a NOVÉ MĚSTO nabízí bydlení s doprovodným sociálním programem v podnájemních bytech společnosti Heimstaden,  a to v lokalitách Havířov – Šumbark, Orlová – Poruba, Ostrava – Kunčičky, a Karviná – Nové Město.

Původně jsme byli občanské sdružení Šumbarák, které vzniklo v roce 2012. Nezisková organizace Spolek PORTAVITA vznikla na podzim roku 2015, kdy své aktivity rozšířila i mimo oblast Havířova – Šumbarku. V městské části Šumbark však dosud sídlí a vyvíjí zde největší část svých aktivit.

Jednotlivé pobočné spolky nabízí lidem v nepříznivé sociální situaci odpovídající bydlení s podnájemní smlouvou v bytech ve vlastnictví Heimstaden, a dále jim může poskytovat doprovodný sociální program formou vlastní registrované sociální služby Terénní program – Cesta k domovu.

Dalším pobočným spolkem PORTAVITY je STABILITA. Ta poskytuje podnájemní bydlení žadatelům s finančními problémy (exekuce, oddlužení  – insolvence, osobní bankrot), kteří nedosáhnou na běžné bydlení standardní cestou. Byty jsou nabízeny ve vybraných lokalitách Ostravy a okolí, Havířova, Karviné, Orlové a Frýdku-Místku. Proces a podmínky k získání bytu v rámci tohoto pobočného spolku jsou odlišné.


Spolek PORTAVITA se dále věnuje těmto projektům a programům:

Sociální bydlení PORTAVITA v Havířově – Prostřední Suché – 16 bytů ve dvou bytových domech s nájemní smlouvou, garantovanou výší nájmu a nízkými náklady na služby spojené s bydlením a dále nabídkou doprovodné sociální služby.

Program S námi domů společnosti Heimstaden – v rámci projektu zajišťujeme sociální podporu terénní sociální službou mladým lidem odcházejících z ústavní a náhradní rodinné péče.

Projekt Krizové bydlení společnosti Heimstaden – v rámci projektu zajišťujeme sociální podporu terénní sociální službou osobám a rodinám, které se ocitly v nenadálé krizové životní situaci (domácí násilí, živelná pohroma atd.).

Projekt PORTAVITA – HOUSING FIRST 20 bytů v Karviné a v Havířově převážně pro matky samoživitelky, které potřebují kromě bydlení také dlouhodobou intenzivní sociální podporu (v současné době projekt ukončen).

Nábytník – poskytnutí jinak nepotřebného nábytku lidem, kteří jsou v krizové životní situaci a nemají jinou možnost zajistit si základní vybavení bytu.

Komunitní činnosti v lokalitách, kde žijí osoby v nepříznivé sociální situaci či přímo osoby ohrožené sociálním vyloučením (Havířov – Šumbark a Orlová).

Časopis Šumbarák – občasník vychází v nákladu 2 200 kusů a je roznášen do domácností v lokalitě Havířov – Šumbark.

Potravinová pomoc – spolek PORTAVITA je členem Potravinové banky Ostrava. Potravinová pomoc je poskytovaná především klientům sociální služby Cesta k domovu.

Veřejná služba – osobám nacházejícím se v hmotné nouzi umožňujeme vykonávat veřejnou službu v rámci našich pobočných spolků.

Sociální podnik – osobám, které mají dlouhodobě problém najít vhodné zaměstnání, umožňujeme pracovat u nás v rámci sociálního podniku.


Partneři Spolku Portavita: