PORTAVITA - sociální bydlení v Havířově

V roce 2016 jsme získali podporu z IROP pro náš záměr pořízení dvou bytových domů a jejich revitalizace s cílem vytvoření 16 bytů pro sociální bydlení. Poskytujeme sociální bydlení s doprovodnou sociální službou na základě nájemních smluv ve vlastních domech za příznivých sociálních podmínek, s garantovanou výší nájmu a nízkými náklady na služby spojené s bydlením. Domy jsou nízkoenergetické, revitalizované a splňující podmínky sociálního bydlení.

Realizací projektu došlo k pozvednutí lokality Prostřední Suchá revitalizací a správou dvou domů, kdy byly tyto objekty v neutěšeném stavu. Konkrétní bytové domy byly vybrány jako vhodné pro splnění základních podmínek: V každém domě je pouze 8 bytových jednotek, jsou v dosahu potřebné infrastruktury (MHD, úřady, školy, obchody, služby), revitalizací objektů dojde k pozvednutí životní úrovně obyvatel této lokality.

Bytové domy se nacházejí v Havířově - Prostřední Suché na adresách Dělnická 541/47 a Nový Svět 511/8.

Stav domů před realizací projektu:

.

.

.

.

.

.Stav domů po realizaci projektu:

.

.

.

.

.


Projekt vznikl za podpory: