Mimořádné opatření

Spolku PORTAVITA a pobočných spolků Zázemí, Orlovák, Stabilita


Na základě rozhodnutí Vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu a vyhlášení karantény jsme se rozhodli k několika preventivním krokům, které pomohou snížit riziko šíření koronaviru.

Od pondělí 16. března dojde k uzavření všech kanceláří pobočných spolků Spolku PORTAVITA pro veřejnost.


Zaměstnance jednotlivých spolků kontaktujte prostřednictvím telefonní linky a e-mailu, touto formou budou podnájemníkům nadále plně k dispozici. Veškeré písemnosti budou zaměstnanci jednotlivých spolků posílat poštou.

Kontaktní údaje:

Šumbarák                                       +420 601 572 487, e-mail:  svihlova@portavita.cz

Stabilita, Šumbarák                    +420 731 616 038,  e-mail: bartonikova@portavita.cz

Zázemí                                              +420 739 395 383, e-mail: kalouskova@portavita.cz

Orlovák                                          +420 604 445 007, e-mail: roche@portavita.cz

technik Šumbarák                       +420 739 396 385, e-mail: bayer@sumbarak.cz

Sociální pracovník                     +420 603 761 243, e-mail: branna.lucie@portavita.cz

David Starzyczný, Výkonný ředitel Spolek PORTAVITA

Spolek PORTAVITA se věnuje především komunitní činnosti v lokalitách, kde žijí osoby v nepříznivé sociální situaci či přímo osoby ohrožené sociálním vyloučením. Ve spolupráci s dalšími subjekty se podílí také na poskytování sociálního bydlení, zajištění terénní práce a přístupu k sociálním službám.

Spolek vznikl v roce 2012 jako občanské sdružení Šumbarák a na podzim roku 2015 změnil název, kdy své aktivity rozšířil i mimo oblast Havířova – Šumbarku. V městské části Šumbark však stále sídlí a vyvíjí zde největší část svých aktivit. Ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi, místními podnikateli, městskými institucemi a především samotnými obyvateli Šumbarku uskutečňujeme různé projekty. Dlouhodobě usilujeme o aktivní zapojení místních občanů, kteří mohou nejlépe vytipovat, nastartovat a s nejlepším dopadem realizovat činnosti, které jsou v této lokalitě žádoucí. Z naší strany pak nabízíme podporu, nápady, zázemí, zkušenosti s realizací projektů a chuť učinit Šumbark opět hezkým a zajímavým místem.

PORTAVITA má pět pobočných spolků, které navazují svou činností na poslání mateřského spolku: Šumbarák, Orlovák - sociální bydlení, Stabilita, Zázemí a Komunitní centrum Archa.
Na strukturu spolků můžete nahlédnout zde.

Všechny spolky se řídí našimi Zásadami pro zpracování osobních údajů dle platné legislativy, k nahlédnutí zde.

Podpořili nás: