Úvodní stránka

Vítejte na stránkách Spolku PORTAVITAPROJEKT AZYLOVÉHO, MIGRAČNÍHO A INTEGRAČNÍHO FONDU

Mezinárodní konference
„Sdílení praxe v sociálním bydlení“
13.6.2024
Celodenní WORKSHOP v přístupu HOUSING FIRST FOR YOUTH ( H4FY)

se uskuteční dne 12.června 2024 od 9:00 – 15:30 v Loutkovém sále KDPB v Havířově
na adrese Hlavní třída 246, Havířov 73601Stáhněte si žádost o byt s doprovodným sociálním programem:Koukněte se na fotky a reportáž z letošního portaviťáckého zájezdu.


AKTUALITY


Koukněte se na fotky a reportáž z letošního ŠumbarkFestu.


V úterý, dne 25. 7. 2023, proběhne v prostorách Spolku PORTAVITA školení v přístupu Housing First for Youth – HF4Y. Čas školení je od 10:00 do 17 hodin.

V případě Vašeho zájmu a pro bližší informace prosím kontaktujte Tomáše Novotného nejpozději do 21. 7. 2023 na čísle: 730 514 422.


Vyjádření

Dne 20. června zaměstnanci pobočného spolku Nové Město Karviná, provedli pravidelnou kontrolu užívání sociálních bytů. Spolek PORTAVITA prostřednictvím pěti pobočných spolků spravuje v Moravskoslezském kraji cca 1007 bytů k sociálnímu bydlení. Tyto byty má nezisková organizace v nájmu od společnosti Heimstaden, se souhlasem byty dále podnajímat v projektu „Bydlení s doprovodným sociálním programem“. Na základě podnájemní smlouvy a dohody s podnájemcem probíhají v bytech po dohodě pravidelné kontroly bytů zaměstnanci pobočných spolků, za účelem kontroly stavu a užívání bytů. Dne 20. června probíhala tato pravidelná kontrola u 8 bytů spolku Nové Město. Předem byly identifikovány dvě domácnosti, přičemž v jednom bytě klienti dlouhodobě nehradí platby spojené s užíváním bytu a také zde byla stížnost na pohyb cizích osob v bytě. V druhé domácnosti zaměstnanci identifikovali soubor potíží s výchovou dětí a problémy s docházkou dětí do školy. V rámci multidisciplinární spolupráce na území Karviné, byla při kontrole přítomna MP a také pracovníci sociálního odboru MMK a OSPOD Karviná. Do podnájemních bytů po dohodě s klientem vstupovali pouze zaměstnanci pobočného spolku a dle potřeby také sociální pracovník či pracovník OSPOD. Pro eliminaci případného rizikového chování u jedné domácnosti, byla ve společných prostorách domu přítomna Městská policie. Od jakékoliv dehonestující činnosti se důrazně distancujeme.

Spolek PORTAVITA a pobočné spolky dlouhodobě svou činností pomáhají lidem ohroženým bytovou nouzí, nabízí pomoc a podporu prostřednictvím sociální služby, nabízí pomoc s vybavením bytu z vlastní nábytkové banky a také nabízí potravinovou pomoc ohroženým osobám. Vyjádření na sociálních sítích odmítáme jakkoliv komentovat a naprosto se distancujeme od jakékoliv spojitosti s možnou diskriminací a zásahem do osobních práv. Veškeré naše aktivity směřují k pomoci a podpoře ohrožených osob, dlouhodobě realizujeme v lokalitách kde spravujeme sociální byty také komunitní aktivity pro místní obyvatele. Zaváděním nových postupů v sociální práci a zapojením do projektů Housing first se snažíme v oblasti sociálního bydlení eliminovat zásluhovost, diskriminaci a předsudky.

Mgr. David Starzyczný, výkonný ředitel spolku PORTAVITA


Hlasování pro grant dětské hřiště Žofínská


Při komunitním setkání se lidé z lokality Žofínská vyjádřili, že jim schází dětské hřiště a místo, kde by rodiče s dětmi trávili volný čas. Proto jsme se zapojili do participativní výzvy města Orlové a byla podán návrh na výstavbu dětského hřiště na ulici Žofínská. Podpořte náš projekt svým hlasem. Hlasujte na tomto odkazu.Koukněte na naše propagační video, v němž představujeme naše komunitní aktivity za rok 2022 a z počátku roku 2023.Od ledna 2023 spouštíme novou sociální službu v Karviné a Havířově sociální rehabilitace SOREPO. Více informací najdete zde.


Klikněte zde pro aktuality z roku 2022