O nás

Spolek PORTAVITA se věnuje především komunitní činnosti v lokalitách, kde žijí osoby v nepříznivé sociální situaci či přímo osoby ohrožené sociálním vyloučením. Ve spolupráci s dalšími subjekty se podílí také na poskytování sociálního bydlení, zajištění terénní práce a přístupu k sociálním službám.

Spolek vznikl v roce 2012 jako občanské sdružení Šumbarák a na podzim roku 2015 změnil název, kdy své aktivity rozšířil i mimo oblast Havířova – Šumbarku. V městské části Šumbark však stále sídlí a vyvíjí zde největší část svých aktivit. Ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi, místními podnikateli, městskými institucemi a především samotnými obyvateli Šumbarku uskutečňujeme různé projekty. Dlouhodobě usilujeme o aktivní zapojení místních občanů, kteří mohou nejlépe vytipovat, nastartovat a s nejlepším dopadem realizovat činnosti, které jsou v této lokalitě žádoucí. Z naší strany pak nabízíme podporu, nápady, zázemí, zkušenosti s realizací projektů a chuť učinit Šumbark opět hezkým a zajímavým místem.

PORTAVITA má pět pobočných spolků, které navazují svou činností na poslání mateřského spolku: Šumbarák, Orlovák - sociální bydlení, Stabilita, Zázemí a Komunitní centrum Archa. Na strukturu spolků můžete nahlédnout zde.

Všechny spolky se řídí našimi Zásadami pro zpracování osobních údajů dle platné legislativy, k nahlédnutí zde.

Podpořili nás: