PORTAVITA HOUSING FIRST

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/19_108/0015747
Zkrácený název projektu: PORTAVITA - HOUSIN FIRST

Smyslem projektu HOUSING FIRST (bydlení především) je pomoci rodinám, které se ocitly bez domova nebo jsou ztrátou bydlení ohroženy, najít standartní nájemní bydlení a současně jim nabídnout potřebnou podporu a pomoc dle jejich individuálních potřeb, a to na tak dlouho, jak je potřeba.

Komu je projekt HF určen?

Rodinám s dětmi ohroženým sociálním vyloučením, které se ocitly v tíživé životní situaci. Za tíživou životní situaci se rozumí:

 • bydlení v nejistých podmínkách (např. bydlení v domácnosti bez právního nároku na byt, bydlení u příbuzných či známých bez jiné možnosti bydlení, bydlení v azylových domech apod.),
 • hrozba úplné ztráty bydlení,
 • dlouhodobá chudoba rodiny (např. v důsledku toho, že je rodič samoživitelem, je na rodičovské dovolené a nemá tak příjmy na to, aby si zajistil vlastní bydlení),
 • dlouhodobě nízké příjmy v rodině v důsledku jiných vážných důvodů (zadluženost rodiny apod.),
 • domácí násilí (nutnost jednoho rodiče odejít od agresora a zabránit tak dalšímu násilí v rodině),
 • zdravotní či jiné omezení a dále zneužívání návykových látek,
 • jiné tíživé a krizové situace rodiny.

Jak to celé probíhá?

Před zapojením do projektu má žadatel za úkol:

 • osobně se dostavit na adresu: Spolek PORTAVITA, Náměstí T. G. Masaryka 810/4, Havířov – Šumbark,
 • nebo se osobně dostavit do Komunitního centra ARCHA, Havířská 1189/31 Karviná – Nové Město,
 • nebo telefonicky zkontaktovat koordinátora projektu na tel. čísle:  + 420 731 260 350,
 • nebo napsat na mail: hafi@portavita.cz.

a dále vyčkat, zda bude po sepsání dotazníku o své současné situaci schválen komisí o zařazení do projektu.

Před zabydlením je klient k dispozici klíčovému pracovníkovi tak, aby spolu mohli:

 • vybrat vhodný byt a domluvit se na jeho vybavení,
 • spolupracovat při vyřizování plateb na úhradu nájmu a služeb spojených s užíváním bytu i dalších důležitých dokumentů potřebných pro uzavření nájemní smlouvy (např. občanský průkaz),
 • uzavřít nájemní smlouvu na 6 měsíců (s možností prodloužení) a poté nastavit ideální výši záloh, aby klientovi nevznikl nedoplatek.

Po zabydlení a v době bydlení má klient povinnost dodržovat zejména tyto tři pravidla:

 • platit nájem,
 • být dobrým sousedem,
 • spolupracovat se svým klíčovým pracovníkem (z počátku intenzivně, později je už na klientovi, jak se na spolupráci domluví).

Jak vypadá spolupráce klienta a klíčového pracovníka?

 • Klient a pracovník jsou si ve vzájemné spolupráci rovni, což znamená např. to, že se k sobě navzájem chovají s respektem, nejsou k sobě vulgární ani agresivní.
 • Klíčový pracovník je klientovi podporou, v případě potřeby mu v daných oblastech poskytuje informace či zajišťuje vhodnou odbornou podporu a pomoc.
 • Přesto, že využití sociální služby není podmínkou pro udržení bytu, alespoň na počátku projektu má klient povinnost akceptovat každotýdenní návštěvu klíčového pracovníka v domácnosti.
 • Ukončení spolupráce mezi klientem a klíčovým pracovníkem není důvodem k ukončení nájemní smlouvy. Jediný důvod k ukončení nájemní smlouvy je řádné nehrazení nájmu nebo jiné závažné činy ze strany klienta (např. agresivita, bezohlednost vůči sousedům či úmyslné zničení majetku a bytu).

KONTAKT:

Spolek PORTAVITA, projekt PORTAVITA – HOUSING FIRST

Náměstí T. G. Masaryka 810/4

736 01 Havířov – Šumbark

Tel.: + 420 731 260 350

Email: hafi@portavita.cz