Triple P

Pořádáme kurzy pozitivního rodičovství

„TRIPLE P“

„Triple P“ znamená „Positive Parenting Program tedy „Program pozitivního rodičovství“ – toto vzdělávání může přinést větší pohodu do vašeho rodinného života a můžete získat návod k efektivní komunikaci ve výchově Vašich dětí. Kurz je nyní zdarma!

„Triple P“ vám pomůže získat praktické informace týkající se výchovy dětí:

 • posílení výchovných strategii,
 • nastavování hranic ve výchově,
 • zvládání problémového chování dětí,
 • dodržování pravidel a jejich dodržování,
 • důležitost ocenění dětí,
 • zvládnutí nežádoucího chování dětí,
 • kvalitní trávení volného času,
 • nastavení péče o rodiče.

Průběh kurzu:

 • 4 schůzky skupinového setkání 
 • 3 telefonní individuální rozhovory
 • 1 závěrečné skupinové setkání 

V případě zájmu kontaktujte: Mgr. Danielu Brůnovou    tel: 731 260 350