Sociální služba

cesta-k-domovu

Posláním služby „Cesta k domovu“ je poskytnout podporu a pomoc osobám, jejichž fungování je v důsledku dopadů dlouhodobé sociálně nepříznivé situace ohroženo. Služba je poskytována jednak v domácnostech klientů, tak i v kanceláři Spolku PORTAVITA na adrese Náměstí T.G.Masaryka 810/4, Havířov – Šumbark.

Cíle služby:

 • Dosažení a udržení kvalitního bydlení (pravidelná platba podnájmu a energií, údržba bytové jednotky apod.).
 • Rozvoj sociálních kompetencí klientů (zvládání dobrého sousedského soužití, dodržování dobrých mravů v domě, jednání na úřadech, zdravotnických, školských zařízeních a dalších institucích).
 • Posilování dovedností při hospodaření domácnosti (sledování příjmů a výdajů).
  Zásady:
 • Dodržování základních lidských práv a svobod.
 • Bezplatnost – účast na veškerých poskytovaných aktivitách je bezplatná.
 • Individuální přístup – ke každému uživateli je přistupováno jako k osobnosti s jedinečnými potřebami, projevy, schopnostmi a dovednostmi a tomu jsou přizpůsobeny veškeré činnosti.
 • Rovnost – službu mohou využívat všichni bez rozdílu pohlaví, národnosti, sexuální orientace, víry a přesvědčení.
 • Přiměřená podpora – při práci s klientem je kladen důraz na to, aby pracovník byl pouze průvodcem, který pomáhá nalézt cestu k řešení nepříznivé sociální situace.
 • Aktivita uživatele – předpokladem poskytnutí služby je aktivní spolupráce uživatele při řešení jeho nepříznivé sociální situace.

Cílová skupina uživatelů: Služba může být poskytnuta osobám starším 18 let, které se ocitly v dlouhodobé sociálně nepříznivé situaci (např. v důsledku života v sociálně vyloučené lokalitě, nezaměstnanosti, špatné finanční či bytové situace apod.) ohrožující jejich fungování a které chtějí tuto situaci aktivně řešit. Uživatelem služby se může stát jen osoba, která je zájemcem nebo klientem v rámci projektu Bydlení s doprovodným sociálním programem pobočných spolků Šumbarák a Orlovák. Služba nemůže být poskytována osobám mladším 18 let. Služba může být odmítnutá zájemcům, kteří nesplní podmínky pro Bydlení s doprovodným sociálním programem.

 

V rámci služby budou uživatelům nabízeny tyto činnosti:

 • Zprostředkování vlastního kvalitního bydlení v rámci podnájemního vztahu.
 • Kontakt s institucemi v zájmu uživatele při řešení nezaměstnanosti, dluhů, zdravotních problémů apod.
 • Pomoc vedoucí k rozvoji schopností a dovedností při kontaktech se společenským prostředím.
 • Poskytnutí informací vedoucí k samostatnosti uživatele při řešení životních situací.
 • Spolupráce při řešení situací, které uživatel vnímá jako problémové.