SOCIÁLNÍ SLUŽBA SPOLKU PORTAVITA

Bydlení s doprovodným sociálním programem znamená, že spolu s podnájemní smlouvou má klient možnost ve vybraných lokalitách využívat i sociální službu, konkrétně terénní program Cesta k domovu a sociální rehabilitaci SOREPO. Služba je poskytována ambulantní i terénní formou (tzn. v kanceláři pracovníků nebo v domácnosti podnájemníků). Nabízíme i případné doprovody na úřady a organizace ve věci vyřízení potřebných náležitostí související s řádným zabydlením a bydlením daného klienta.

Terénní program Cesta k domovu

Sociální rehabilitace SOREPO