ŽÁDOST O BYDLENÍ S DOPROVODNÝM SOCIÁLNÍM PROGRAMEM

Žadatel o bydlení v podnájmu s doprovodným sociálním programem musí splnit tyto podmínky:

 1. mít alespoň 6 měsíců trvalý pobyt ve městě, kde o bydlení žádá (případně pro udělení výjimky doložit, že je k místu nějak vázán – pracovní smlouva, lékař, škola pro děti…),
 2. být v bytové nouzi bez vlastního bydlení (doložit, že přebývá na ubytovně, u známých, na ulici apod.),
 3. prokázat schopnost platit podnájem (doložit příjmy jako např. výplatní lístek, důchod, rodičovský příspěvek, sociální dávky atd.),
 4. být bezdlužný vůči Spolku PORTAVITA,
 5. být bezdlužný vůči společnosti ČEZ (z důvodu potřeby zapojení elektroměru),
 6. mít uhrazenou kauci ve výši jednoho nájmu před podpisem podnájemní smlouvy.

Postup, jak získat byt s doprovodným sociálním programem:

Jak se dostat k žádosti o bydlení s doprovodným sociálním programem:

 • vyzvednu si ji na pobočce spolku,
 • stáhnu si žádost z webových stránek www.portavita.cz.

Jak si podat vyplněnou žádost o bydlení s doprovodným sociálním programem:

 • vhodím ji do k tomu určené schránky umístěné před spolkem,
 • zašlu ji poštou na adresu daného spolku,
 • pošlu e-mailem na adresu zadosti@portavita.cz.

Co musí žádost o byt obsahovat:

 • jméno a příjmení žadatele, popř. i všech dospělých spolubydlících,
 • datum narození a trvalé bydliště (to, co je v OP) žadatele, popř. i všech dospělých spolubydlících,
 • aktuální pobyt žadatele (domácnosti),
 • platný a aktuální telefonní kontakt na žadatele (případně spolubydlícího),
 • počet dospělých a počet dětí, kteří budou v bytě bydlet,
 • potřeby a požadavky žadatele (např. velikost bytu, uvést vazbu na město v případě jiného trvalého bydliště apod.).

Jaký je dále postup:

 • Žádost prochází lustrací u společnosti Heimstaden (poskytovatel našeho bydlení). Následně žadatele kontaktuje pracovník spolku, který mu sděluje, zda prošel/neprošel lustrací. V případě kladné lustrace je s žadatelem vyplněn dotazník, následně žadatel dokládá kopie požadovaných dokumentů, aby mohla být žádost podstoupena tzv. bytové komisi.  Čekací lhůta vyřízení žádosti se liší podle osobních podmínek žadatele a aktuální nabídky volných bytů. Obvykle se jedná o dobu jednoho až tří měsíců.
 • Před předáním bytu a podpisem podnájemní smlouvy je nutné zaplatit kauci ve výši jednoho nájemného. Jistina (kauce) je stanovena částkou odpovídající výši dvou měsíčních předpisů nájmů vč. splátek na služby, přičemž první splátka ve výši jednoho měsíčního předpisu je splatná před podpisem podnájemní smlouvy. Zbývající část pak v pravidelných splátkách ve výši 500 Kč měsíčně. První splátku je možno uhradit formou Mimořádné okamžité pomoci (tzv. MOP), na kterou vzniká žadateli o byt nárok v okamžiku, kdy je příslušným pracovištěm Úřadu práce ČR uznán za osobu v hmotné nouzi, protože se dostala do některé z šesti sociálních situací uvedených v zákoně. Pracovníci PORTAVITY poskytují v tomto procesu žadateli podporu (vysvětlení celého postupu, pomoc při vyplnění žádosti  o MOP, předání potřebných dokumentů k této žádosti apod.).

Nejdříve po jednom roce bezproblémového užívání bytu může být klientovi umožněno zřízení trvalého bydliště na adrese bytu. Dále po schválení vedením organizace může být převeden do přímého nájemního vztahu společnosti Heimstaden.