KRIZOVÉ BYDLENÍ

Spolek PORTAVITA ve spolupráci se společností Heimstaden nabízí krizové byty v Havířově, Karviné a Orlové. Tyto byty jsou určeny pro osoby a rodiny, které se ocitly v nenadálé krizové životní situaci, důsledkem čehož přišly náhle o bydlení anebo nové bydlení akutně potřebují.

Za krizovou situaci je považováno například:

  • odchod osoby ohrožené domácím násilím a oběti domácího násilí,
  • situace, kdy rodině z důvodu ztráty bydlení hrozí odebrání dětí či rozpad celé rodiny,
  • ztráta bydlení kvůli živelné pohromě (požár, výbuch apod.),
  • a jiné mimořádné a nenadálé události.

Krizové bydlení není poskytováno osobám, které se nachází pouze v bytové nouzi (tzn., že přišly o bydlení bez toho, aniž by u nich nastala některá z výše popsaných krizových situací).

V programu krizové bydlení je účastníkovi nabízena individuální sociální podpora prostřednictvím sociální služby Cesta k domovu pod záštitou spolku PORTAVITA.

Více informací a online žádost najdete na stránkách společnosti Heimstaden.

Kontakt na sociální pracovníky:

Mgr. Daniela Brůnová, 731 260 350, brunova@portavita.cz

Mgr. Dan Freisler, 603 761 243, freisler@portavita.cz


Program Krizové bydlení je realizován za finanční pomoci společnosti Heimstaden a Magistrátu města Havířov.