Sdílení praxe v sociálním bydlení


Program

8.30 – 9.00 Registrace účastníků

9.00 – 9.10 Zahájení / poděkování / Portavita, MSK, MMH

9.10 – 9.30 Agentura pro sociální začleňování (MMR) – Institucionální podpora sociálního začleňování v rámci územní spolupráce Martin Šimáček
Anotace:
Moravskoslezský kraj je územím s jedním z největších zatížení bytovou nouzí a sociálním vyloučení v České republice. Dynamický rozvoj, kterým region nyní prochází se může zmíněným problémům zcela vyhnout, případně je prohloubit, zároveň představuje příležitost pro jejich řešení. Příspěvek je úvahou nad možnostmi využití a koordinace dostupných zdrojů – lidských, finančních, materiálních, znalostních – k vytvoření smysluplných programů sociální integrace. Martin Šimáček vychází z analytických a praktických poznatků Agentury pro sociální začleňování při poskytování poradenství obcím.

9.30 –10.00 MPSV – Podpora projektů sociálního bydlení v ČR – Barbora Špicarová Stašková, Regina Kuncová
Anotace:
Ministerstvo práce a sociálních věcí již řadu let podporuje projekty zaměřené na zavádění sociálního bydlení a poskytování nového domova lidem v bytové nouzi napříč celou ČR. Zástupkyně MPSV představí v praxi ověřené efektivní nástroje, které v tomto úsilí pomáhají. Řada z nich je součástí připravovaného zákona o podpoře bydlení, jehož je MPSV spolugestorem. Ministerský projekt Podpora sociálního bydlení podpořil již více než 70 projektů a jeho zástupci budou prezentovat dobrou praxi a zajímavé inovativní nástroje.

10.00 –10.30 Představení zákona o podpoře v bydlení a jeho tří pilířů – kontaktních míst pro bydlení, bytových podpůrných opatření a asistence v bydlení – Anna Hájková

10.30 –11.00 Evaluace Politiky Bydlení PORTAVITA II. – Prezentace výsledků evaluace
realizované Fakultou sociálních studií Ostravské univerzity / Marek Mikulec (OSU)
Cílem výzkumu je zhodnotit dopady poskytnutí bydlení a podpory domácnostem v bytovém fondu spolku Portavita v čase.

11.00 –12.00 Housing First For Youth / Stephen Gaetz, Melanie Redman (Kanada)

► autor přístupu hf4y
► co je Housing Hirst pro mladé x co housing first pro mladé není
► proč je právě tento přístup k housing first pro mladé ten správný?
► klíčové principy housing first pro mladé
► hf4y – filosofie a programový model
► jaké typy bydlení jsou vhodné v kontextu housing first pro mladé?
► rozsah podpory
► prostor pro otázky, diskusi

Co je HF4Y, proč ho potřebujeme, funguje?
Housing First for Youth (HF4Y) je adaptace Housing First navržená tak, aby vyhovovala potřebám vyvíjejících se dospívajících a mladých dospělých. Zatímco byl HF4Y vyvinut v Kanadě, expandoval rychleji v Evropě. V této sekci prozkoumáme některé z výzev při vytváření přijímání inovativních přístupů k bezdomovectví, a to prostřednictvím zkoumání kanadských a evropských příkladů. Prozkoumáme také vznikající výzkum Housing First for Youth. To zahrnuje aktuální informace o demonstračních projektech Making the Shift ve třech kanadských městech.

Zhodnotíme 24 měsíční výsledky získané z naší randomizované kontrolované studie a podíváme se na změny v:

1) stabilizaci bydlení
2) fyzickém a duševním zdraví
3) vazbě na zaměstnání a vzdělání
4) kvalita života
5) odolnost

12.00 –12.45 Obědová pauza

12.45 –13.15 Housing First Hub – Housing First zítřka: příležitosti a výzvy před námi
Arturo Coego (Španělsko)
Anotace:
Tento blok se ponoří do dynamického prostředí Housing First a nabídne pohledy jak na příležitosti pro inovace a růst, tak i na výzvy, kterým musíme na této cestě čelit. Od rozšiřování přístupu a škálování služeb až po překonání finančních omezení a mezer v politice, prozkoumáme, jak vytvořit spravedlivější, udržitelnější a působivější budoucnost pro Housing First.

13.15 –13.45 MZCR – Program pozitivního rodičovství TripleP / Tereza Solilová
Anotace:
TripleP je světově uznávaný program , který dá rodičům a pečovatelům dovednosti potřebné k vybudování pevných rodinných vztahů, zvládání nevhodného chování a předcházení problémům předtím, než se vyskytnou. Triple P učí rodiče dovednosti, které potřebují k tomu, aby vychovali sebevědomé zdravé děti a dospívající a vybudovali pevnější rodinné vztahy. Neříká lidem, jakým mají být rodičem. Spíše jim dává jednoduché a , které mohou přizpůsobit svým vlastním hodnotám, přesvědčením a potřebám. Přínosy bývají ohromné a dlouhodobé.

13.45 –14.15 MSK – Dostupnost obecního bydlení v MSK / Peter Hančin
Anotace:
Představení aktivit Moravskoslezského kraje v oblasti návazných aktivit registrovaných sociálních služeb, které souvisí s problematikou bydlení pro osoby ohrožené bytovou nouzí, včetně představení připravované analýzy v oblasti dostupnosti obecního bydlení na území Moravskoslezského kraje.

14.15 –14.45 Heimstaden – Projekty podporovaného a sociálního bydlení v MSK / Petr Šipula
Anotace:
Heimstaden se představí jako největší partner neziskového sektoru v oblasti sociálního a dostupného bydlení v České republice. Heimstaden poskytuje cca 3% svého bytového fondu pro projekty sociálního bydlení a angažuje se i v takových projektech jako jsou Housing First, Krizové bydlení (pro lidi v akutní tíživé bytové situaci), S námi domů (poskytnutí vybavených bytů pro mladé dospělé odcházející z dětských domovů) a dalších.

14.45 –15.15 Diskuze

15.15 –15.30 Poděkování / ukončení


Stephen Gaetz
Profesor na pedagogické fakultě York University v kanadském Torontu. Prezident Kanadské observatoře pro bezdomovectví a centra bezdomovců na York University. Vědecký ředitel společnosti Making the Shift – Youth Homelessness Social Innovation Lab. Stephen Gaetz ve spolupráci s partnery provádí výzkum a mobilizuje tyto znalosti tak, aby měly větší dopad na řešení bezdomovectví, a zejména na prevenci bezdomovectví. V roce 2017 byl Dr. Gaetz vyznamenán členem Řádu Kanady. V roce 2021 a díky partnerství s A Way Home Canada byl soubor práce na prevenci bezdomovectví mládeže označen Organizací spojených národů jako Centrum excelence Torontské charty pro prevenci bezdomovectví mládeže.

Melanie Redman
Je spoluzakladatelkou, prezidentkou a generální ředitelkou A Way Home Canada, národní koalice, která přetváří řešení bezdomovectví mládeže prostřednictvím transformací v politice, plánování a praxi. A Way Home Canada inspirovala komunity a země po celém světě, aby přijaly značku A Way Home jako způsob, jak se zapojit do rostoucího mezinárodního hnutí za změnu. Melanie vede National Learning Community on Youth Homelessness in Canada, oblast bezdomovectví mládeže. Melanie je také spoluzakladatelkou a ředitelkou pro partnerství a implementaci pro Laboratoř sociálních inovací v oblasti bezdomovectví mládeže, což je výzkumná tříčlenná síť center excelence vlády Kanady. Od roku 2021 má Making the Shift označení jako Ženevské centrum excelence Charty OSN. Melanie byla v roce 2023 jmenována členem Ashoka za její pokračující sociální aktivity.

Arturo Coego
Je sociální pracovník s více než 7 letou zkušeností v sektoru bezdomovectví ve Velké Británii a Španělsku, kde řídil projekty Housing First projects for Provivienda and Hogar Sí alliance. V současné době koordinuje Housing First Europe Hub. Věří, že vybudování silné, podpůrné komunity je základem každého úspěšného snažení.

Ing. Tereza Solilová
Působí na MZ ČR od roku 2020. Kromě Triple P byla několik let zapojena v projektu podpory pacientských organizací. V současné době se zabývá převážně realizací Programu pozitivního rodičovství v ČR.

Mgr. Krista Danovská
Na Ministerstvu pro místní rozvoj se v oddělení koncepce dostupného bydlení věnuje hlavně metodikám k připravovanému zákonu o podpoře bydlení. Má zkušenosti ze sociálních služeb i s tvorbou metodických materiálů. Vystudovala politologii a sociální politiku.

Barbora Š. Stašková
Vystudovala sociologii a sociální politiku na Univerzitě Karlově a sociální vědy na Humboldtově univerzitě v Berlíně. Pracovala v různých oblastech, firmách i projektech, má mnohaleté zkušenosti z výzkumů veřejného mínění, ze samosprávy i z tvorby strategických dokumentů. Od roku 2016 působí v úspěšném projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Podpora sociálního bydlení (kofinancované z ESF), který mj. spolupracoval s 16 obcemi při zavádění sociálního bydlení v ČR. Podporoval i dalších 13 projektů při pilotování přístupu Housing First a od roku 2023 dalších 41 obcí a neziskových organizací v zavádění nástrojů podpory v bydlení jako jsou kontaktní místa pro bydlení, sociálně realitní agentury aj. Působí na pozici hlavní garantky projektu a získané poznatky z praxe přenáší spolu s týmem na systémovou úroveň i do připravovaného zákona o podpoře bydlení.

Regina Kuncová
Vystudovala Fakultu humanitních studií a následně obor sociální práce na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Více než 20 let pracovala v nízkoprahových a terénních sociálních službách s různými cílovými skupinami, poslední 4 roky vedla tým projektu sociálního bydlení v Praze. Působila jako odborná garantka projektů České asociace streetwork, věnuje se lektorské činnosti a metodickému vedení sociálních služeb. Od loňského roku působí v systémovém projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Podpora sociálního bydlení na pozici odborné konzultantky.

Mgr. Martin Šimáček
Ředitel Agentury pro sociální začleňování (MMR), vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze, obor Veřejná a sociální politika. V minulosti pracoval 6 Let v terénu v sociálně vyloučených lokalitách v Česku (i na Slovensku, v Británii či Gruzii), byl poradcem ministryně práce a sociálních věcí i expertem v oblasti inkluze na ministerstvu školství. Nyní působí jako ředitel odboru pro sociální začleňování (Agentura) pod Ministerstvem pro místní rozvoj.

Ing. Petr Šipula
Ve společnosti Heimstaden se věnuje spolupráci s neziskovými organizacemi v projektech sociálního a dostupného bydlení a komunikaci s municipalitami, zejména v sociální oblasti.


Mgr. Marek Mikulec, Ph.D.
Je odborným asistentem na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity, kde se specializuje na agendu sociálního bydlení, bezdomovectví a rezidenční segregace. Paralelně působí na Magistrátu města Ostravy, kde se podílí na tvorbě místního systému sociálního bydlení a spolupracuje s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem pro místní rozvoj v oblasti sociálního bydlení.

Bc. Jiří Raška
Ekonomická geografie a regionální rozvoj, odborný specialista – Podpora návazných aktivit sociálních služeb v MSKÚčast na konferenci je zdarma a je potřeba se pouze registrovat. Kapacita
konference je omezena na 140 účastníků, proto se neváhejte včas
zaregistrovat. Z kapacitních důvodů může být přihlášení omezeno na dvě osoby
za organizaci.

V průběhu konference je zajištěno drobné občerstvení a oběd. Výběr varianty
oběda vyplňte v přihlašovacím formuláři. Účastníci obdrží certifikát o
účasti na akci.

Parkování zdarma bude zajištěno v blízkosti na parkovišti Magistrátu města
Havířova (cca 3 minuty chůze). V případě, že požadujete parkování, potvrďte
v přihlašovacím formuláři. Parkovací kartu obdržíte v předstihu na kontaktní
e-mail.

Prezentace ke stažení

Bydlení jako předpoklad sociálního bydlení (Ministerstvo pro místní rozvoj)
Podpora sociálního bydlení a jeho systémové zavádění v ČR (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Zákon o podpoře bydlení (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Spolek Portavita
Evaluace politiky bydlení Portavita II.
Housing First
Shaping tomorrow’s Housing First – Opportunities and Challenges ahead
Program pozitivního rodičovství Triple P v ČR (Ministerstvo zdravotnictví)
Podpora návazných aktivit sociálních služeb v MSK
Heimstaden – největší partner projektů sociálního bydlení v ČR