KOMUNITNÍ AKTIVITY

Prostřednictvím našich pobočných spolků Šumbarák a Orlovák pravidelně pořádáme komunitní aktivity pro občany lokalit Havířov – Šumbark a Orlová – Poruba. Tyto aktivity slouží jako prostor pro vzájemnou komunikaci mezi místními obyvateli a pro zlepšení kvality života v těchto lokalitách.

Klikněte na roky u jednotlivých spolků, kde najdete reportáže a fotky ze všech proběhlých akcí.

Komunitní aktivity byly v roce 2022 realizovány díky finanční podpoře společnosti Heimstaden, Statutárnímu městu Havířov a Moravskoslezskému kraji, kterým tímto děkujeme a vážíme si jejich podpory.

Akce Šumbaráku v roce 2022

Akce Šumbaráku v roce 2021


Akce Orlováku v roce 2022