Komunitní aktivity roku 2023

Hlasování pro grant dětské hřiště Žofínská

Při komunitním setkání se lidé z lokality Žofínská vyjádřili, že jim schází dětské hřiště a místo, kde by rodiče s dětmi trávili volný čas. Proto jsme se zapojili do participativní výzvy města Orlové a byla podán návrh na výstavbu dětského hřiště na ulici Žofínská. Podpořte náš projekt svým hlasem. Hlasujte na tomto odkazu.


Velikonoční vyrábění

4. dubna proběhlo setkání s rodiči a dětmi v komunitní místnosti na Spojenců. Děti a maminky zdobily perníčky a malovaly obrázky s velikonoční tématikou. Všichni jsme si užili hezké tvořivé odpoledne.