Komunitní aktivity roku 2023

Zájezd PORTAVITA 2023

Ve čtvrtek 14. září 2023 jsme opět vyrazili na výlet. Jelikož je na Moravě krásně a člověk se tam rád vrací, opět jsme se vydali vstříc tomuto regionu.

Zájezd jsme započali v Prostějově, který se může chlubit svou Palírnou U Zeleného stromu, likérkou, která funguje již od roku 1518. Pan průvodce nás provedl částí provozu, seznámili jsme se s historií likérky, dozvěděli jsme se, jak se takový likér vyrábí a jak se správně skladuje. Ten, kdo byl na exkurzi nejaktivnější a získal nejvíce bodů, dostal za odměnu bonusový přípitek ke konci prohlídky. To ale neznamená, že by ostatní návštěvníci přišli zkrátka. Na každého čekala ochutnávka a nezůstalo tedy jen u teorie, vše jsme si odzkoušeli v praxi. 🙂 V podnikové prodejně bylo možno udělat si zásoby na zimu a potěšit své blízké originálním dárkem. Byli jsme rozděleni na 2 menší skupiny, z čehož ta druhá skupina, která nebyla zrovna na exkurzi, měla možnost kouknout se na nedaleké malebné prostějovské náměstí.

Poté se motor autobusu nastartoval a vyrazili jsme směr Čechy pod Kosířem. Nejprve jsme se pohostili v penzionu Mánes (výborný vývar a přírodní vepřový plátek s bramborem vždy potěší) a po doplnění energie jsme pokračovali do nedalekého muzea historických kočárů. Čekala nás úchvatná expozice spolu se zvučným hlasem pana průvodce, jehož projev místy připomínal seriózní divadelní představení. I odtud si odnášíme nezapomenutelný zážitek, protože takové skvosty se jen tak nevidí.

Děkujeme za účast klientům a pracovníkům spolku Šumbarák, domova pro seniory Luna, sociálně-aktivizační služby Armády spásy a klubů seniorů Wolkerova, Střední a Generála Svobody. I letos to bylo super, i letos vyšlo počasí a ani letos nás nic nezastavilo od toho, abychom si celý den společně užili.

Za finanční podpory:

Děkujeme společnosti Heimstaden, Moravskoslezskému kraji a Statutárnímu městu Havířov za finanční podporu, díky které se mohla akce uskutečnit.Tvořivý ŠumbarkFEST 2023

Tradiční setkání rodin s dětmi na Šumbarském náměstí proběhlo i letos. Tvořivý ŠumbarkFest se konal v pátek 23. června 2023. Na přípravě akce se podíleli aktivní občané Šumbarku, dobrovolníci a spolupracující organizace. Tímto všem srdečně děkujeme.

Na akci byl připraven bohatý kulturní program a podařilo se jeho prostřednictvím propojit všechny místní komunity. Na pódiu vystoupily děti z NZDM Havířov – Šumbark pod vedením pracovníků Armády spásy se svým tanečním programem – moderní a tradiční romské tance. Dále následovalo vystoupení taneční školy Palas dance pod záštitou Josefa Macury, který připravil rozmanitý program s ukrajinskými dětmi a mládeži – tanec v tradičních krojích, ukrajinské i české písně s doprovodem kytary a krátké divadelní vystoupení. Jarek Polák přispěl nejen sólovým zpěvem, ale i v doprovodu chválící skupiny Apoštolské církve Šumbark, která již dlouhodobě poskytuje podporu lidem z lokality. V průběhu programu k návštěvníkům akce promluvil ředitel společnosti Heimstaden Jan Rafaj.

K zábavě přispěly tvořivé aktivity ve stáncích. Děti si mohly vyrobit různé výrobky, zdobit kameny a bylo pro ně připraveno i malování na obličej, občerstvení a drobné odměny. Tvoření pro děti jsme připravili ve spolupráci s organizací SOS vesničky, kterého se ujala paní Elena Hlavsová. Malování na obličej a další tvoření si vzali na starost aktivní občané a dobrovolníci. Ukrajinské ženy připravily pro účastníky akce tradiční boršč.

Děti měly možnost se také zapojit aktivně na několika sportovně-zábavných stanovištích. Za každý splněný úkol je čekalo razítko. Po nasbírání všech razítek je čekala sladká odměna. Překvapením byla návštěva dobrovolných hasičů Havířov – Šumbark, kteří ukázali hasičské auto a odpovídali na zvídané dotazy.

Počasí nám přálo, atmosféra byla výborná a všichni si to užili. Účastníci si přejí, aby Šumbark ožíval častěji a konalo se tu více takových kulturních a společenských akcí. Komunitní pracovnice nebere toto přání na lehkou váhu a nabídla lidem spolupráci při tvorbě dalších aktivit a pozvala je na komunitní setkání.

Těšíme se na vás příště!

Za finanční podpory:

Děkujeme společnosti Heimstaden, Moravskoslezskému kraji a Statutárnímu městu Havířov za finanční podporu, díky které se mohla akce uskutečnit.Bleší trh

5. června se u nás uskutečnil bleší trh. Maminky měly možnost si odnést oblečení pro sebe a pro děti a dále vybavení do domácnosti, jako například nádobí, drobné spotřebiče, hračky a hry. Zájem byl veliký, účast hojná. Moc děkujeme všem dárcům.

.

.

.


Přednáška domácnost hračkou

18. května u nás proběhla ve spolupráci s organizací SOS dětské vesničky přednáška na téma hospodaření domácnosti. Přednáška byla vedena zábavnou formou a zároveň byla poučná. Pro děti byl zajištěný program. V rámci rozvoje jemné motoriky jsme pomáhali s navlékáním dřevěných korálků. Děti vyrobily pro maminky náramky a namalovaly obrázek. Maminky se vzdělávaly a děti měly interaktivní program. Nakonec jsme s maminkami řešily témata na další setkání. Zajímala by je témata jako oddlužení, finanční gramotnost a také téma domácího násilí a jak pokračovat po překonání společného žití s agresorem.

.

.

.


Taneční a pěvecká soutěž

21. dubna 2023 proběhla akce – Taneční a pěvecká soutěž pro děti – v prostorách tělocvičny ZŠ Školní. Na akci pomáhali aktivní občané, zaměstnanci místní ZŠ, Portavity, Armády spásy a Asistenti prevence kriminality a další dobrovolníci. Zúčastnili se nejen vystupující děti, ale i jejich kamarádi a rodiny. Děti soutěžily v tanci a zpěvu, jejich vystoupení hodnotila porota. Všechny vystupující děti dostaly sladký balíček a vítězové hezké ceny. Celou akci provázela dobrá nálada a děti měly připraven také fotokoutek a malování na obličej.

.


Komunitní setkání s občany v Prostřední Suché

30. března 2023 proběhlo komunitní setkání s občany Prostřední Suché. Řešily se sousedské vztahy a problémy v lokalitě. Posezení bylo zpestřeno tvorbou velikonoční výzdoby.


Komunitní setkání s občany na Šumbarku

Aktivní občané se mohou zapojit do plánování a přípravy komunitních aktivit. Setkání probíhají v prostorách Portavity a na základě potřeb lidí z komunity probíhají připravované akce. Zapojit se mohou lidé z lokality a mají možnost se společně podílet na připravovaných projektech a rozvoji Šumbarku. Přijďte mezi nás, pokud vám záleží na místě, kde žijete.