Aktuality roku 2022

Právě vychází nové číslo našeho časopisu Šumbarák. Najdete ho na našem webu a brzy i ve Vašich schránkách. 🙂


Spouštíme nový projekt PORTAVITA – HOUSING FIRST II

NEMÁTE KDE BYDLET?
Jste rodič(e) s dětmi, který dlouhodobě řeší nepříznivou bytovou situaci, tzn., že žijete v azylových domech, přelidněných bytech nebo jiných nevyhovujících podmínkách?
Ve své domácnosti řešíte různé krize jako jsou nízké příjmy, domácí násilí, závislosti, dluhy, nemoci apod.?
Potřebujete pomoci s nalezením bytu, uzavřením nájemní smlouvy a nastavení výše záloh?
Máte zájem o podporu v řešení osobních a rodinných záležitostí od pracovníků Spolku PORTAVITY?

POKUD JE VAŠE ODPOVĚĎ „ANO“, KONTAKTUJTE NÁS:

Osobně: Spolek PORTAVITA, Nám. T. G. Masaryka 810/4, Havířov – Šumbark
nebo PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ:
ORLOVÁK, pobočný spolek PORTAVITY, Rydultowská 1390, Orlová – Lutyně
NOVÉ MĚSTO, pobočný spolek PORTAVITY, Bohumínská 1876/2, 735 06 Karviná – Nové Město
Tel: : +420 737 153 121, e-mail: hafi@portavita.cz

Nábor nových žadatelů do projektu bude probíhat prvních 14 dní v lednu 2023.

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_007/0000188
Financováno Evropskou unií, podpora projektu z výzvy č. 03_22_007 OPZ + s názvem „Podpora sociálního bydlení“

Realizace projektu: říjen 2022 – září 2025

Místo působení projektu: Havířov, Karviná, Orlová

Počet podpořených domácností: 14
V pátek 29. července 2022 se koná konference k závěrečné evaluaci projektu PORTAVITA – Housing First, více informací nabízíme v letáčku.

Na konferenci se přihlásíte přes tento odkaz

!!! POZOR !!! Změna úředních hodin

Od středy 11. května 2022 dochází ke změně úředních hodin všech našich pobočných spolků:

Pondělí    8:00 – 11:00    12:00 – 15:00

Úterý        jen pro objednané

Středa      8:00 – 11:00    12:00 – 15:00

Čtvrtek     jen pro objednané

Pátek        zavřeno (administrativní den)


Důležité!!! – Změna v úhradě kauce před předáním bytu

Postup stanovení výše jistiny a její úhrady

Jistina (kauce) je stanovena částkou odpovídající výši dvou měsíčních předpisů nájmů vč. splátek na služby, přičemž první splátka ve výši jednoho měsíčního předpisu je splatná před podpisem podnájemní smlouvy. Zbývající část v pravidelných splátkách ve výši 500 Kč měsíčně.

První splátku je možno uhradit formou Mimořádné okamžité pomoci (tzv. MOP), na kterou vzniká žadateli o byt nárok v okamžiku, kdy je příslušným pracovištěm Úřadu práce ČR uznán za osobu v hmotné nouzi, protože se dostala do některé z šesti sociálních situací uvedených v zákoně.

Pokud bude žadatel o byt hradit první splátku jistoty formou MOP, obdrží od pracovníků Portavity na prohlídce bytu formulář Příslib bydlení (s uvedením konkrétního bytu a výší jednoho nájmu) a formulář Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc, s jejímž vyplněním mu může pomoct pracovník daného spolku. Tyto dva formuláře odnese na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR, kde jej může podat příslušné pracovnici, podatelně nebo jej zašle doporučeně poštou. Po vydání Rozhodnutí a připsání částky na účet Portavity bude klient ubytován.


DŮLEŽITÉ INFORMACE K ÚHRADĚ NÁJMU

OD 1.1.2022 SE MĚNÍ DÁVKY PRO PODNÁJEMNÍ SMLOUVY!

PRO TO, ABYSTE MĚLI NA ÚHRADU NÁJMU, MUSÍTE SI POŽÁDAT O PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ. BEZ TOHO UŽ NEBUDETE MÍT NADÁLE NÁROK NA DOPLATEK NA BYDLENÍ Z HMOTNÉ NOUZE.

O PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ SE ŽÁDÁ NA ÚŘADU PRÁCE NA ODDĚLENÍ STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY.

JAK O PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ ŽÁDAT:

  • Na úřadu práce nebo v některým z našich pobočných spolků si vyzvednete „Žádost o příspěvek na bydlení“ včetně příloh („Doklad o výši nákladu na bydlení“ a „Doklad o výši čtvrtletního příjmu“).
  • Formulář žádosti vyplníte podle vzoru. Vzor naleznete v PORTAVITĚ – pobočný spolek ŠUMBARÁK dole na nástěnce. Jako způsob platby uvádějte číslo účtu, kde dopište variabilní číslo (tj. systémové číslo z Vaší podnájemní smlouvy).
  • S vyplněnou žádostí přijďte za referentkou spolku, která Vám žádost zkontroluje. V případě potřeby Vás odkáže na pomoc sociálního pracovníka.
  • Vyplněný a podepsaný formulář odevzdejte na kontaktním pracovišti Úřadu práce, oddělení Státní sociální podpory a doložte veškeré dokumenty k Vašemu bytu (podnájemní smlouva, dodatky ke smlouvě, evidenční list, smlouva o dodávce elektřiny, plynu, potvrzení o zaplacení nájmu a energií).
  • Po odevzdání formuláře Vám na kontaktním pracovišti úřadu práce sdělí další postup.