O nás

DŮLEŽITÉ INFORMACE K ÚHRADĚ NÁJMU

OD 1.1.2022 SE MĚNÍ DÁVKY PRO PODNÁJEMNÍ SMLOUVY!

PRO TO, ABYSTE MĚLI NA ÚHRADU NÁJMU, MUSÍTE SI POŽÁDAT O PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ. BEZ TOHO UŽ NEBUDETE MÍT NADÁLE NÁROK NA DOPLATEK NA BYDLENÍ Z HMOTNÉ NOUZE.

O PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ SE ŽÁDÁ NA ÚŘADU PRÁCE NA ODDĚLENÍ STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY.

JAK O PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ ŽÁDAT:

  • Do Vaší schránky Vám přijde formulář „Žádost o příspěvek na bydlení“.
  • Formulář žádosti si můžete vyplnit podle vzoru. Vzor naleznete v PORTAVITĚ – pobočný spolek ŠUMBARÁK dole na nástěnce. Jako způsob platby uvádějte číslo účtu, kde dopište variabilní číslo (tj. systémové číslo z Vaší podnájemní smlouvy).
  • S vyplněnou žádostí přijďte za referentkou spolku, která Vám žádost zkontroluje. V případě potřeby Vás odkáže na pomoc sociálního pracovníka.
  • Vyplněný a podepsaný formulář odevzdejte na kontaktním pracovišti Úřadu práce v Havířově, 2. patro, oddělení Státní sociální podpory.
  • Po odevzdání formuláře Vám na kontaktním pracovišti úřadu práce sdělí další postup.

Původně jsme byli občanské sdružení Šumbarák, které vzniklo v roce 2012. Nezisková organizace Spolek PORTAVITA vznikla na podzim roku 2015, kdy své aktivity rozšířila i mimo oblast Havířova – Šumbarku. V městské části Šumbark však dosud sídlí a vyvíjí zde největší část svých aktivit.

Spolek PORTAVITA nyní zastřešuje zprostředkování sociálního bydlení prostřednictvím pěti pobočných spolků ŠumbarákOrlovák, Stabilita, Zázemí a Nové Město, které navazují svou činností na poslání mateřského Spolku.

Jednotlivé pobočné spolky nabízí lidem v nepříznivé sociální situaci odpovídající bydlení s podnájemní smlouvou v bytech ve vlastnictví Heimstaden, a dále jim může poskytovat doprovodný sociální program formou vlastní registrované sociální služby Terénní program - Cesta k domovu.

Spolek PORTAVITA se dále věnuje:

Projektu „S námi domů“ společnosti Heimstaden – v rámci projektu zajišťujeme sociální podporu terénní sociální službou mladým lidem odcházejících z ústavní a náhradní rodinné péče (bytový fond a základní vybavení bytu zajišťuje společnost Heimstaden).

Sociálnímu bydlení PORTAVITA v Havířově – Prostřední Suché – 16 bytů ve dvou bytových domech s nájemní smlouvou, garantovanou výší nájmu a nízkými náklady na služby spojené s bydlením a dále nabídkou doprovodné sociální služby.

Komunitní činnosti v lokalitách, kde žijí osoby v nepříznivé sociální situaci či přímo osoby ohrožené sociálním vyloučením (Havířov – Šumbark a Orlová).

Nábytníku – poskytnutí jinak nepotřebného nábytku lidem, kteří jsou v krizové životní situaci a nemají jinou možnost zajistit si základní vybavení bytu.

Projektu PORTAVITA - Housing first – 20 bytů v Karviné a v Havířově převážně pro matky samoživitelky které potřebují kromě bydlení také dlouhodobou intenzivní sociální podporu.

Spolek PORTAVITA, Náměstí T. G. Masaryka 810/4,  Havířov – Šumbar, e-mail: info@portavita.cz

Podporují nás: