O nás

Původně jsme byli občanské sdružení Šumbarák, které vzniklo v roce 2012. Nezisková organizace Spolek PORTAVITA vznikla na podzim roku 2015, kdy své aktivity rozšířila i mimo oblast Havířova – Šumbarku. V městské části Šumbark však dosud sídlí a vyvíjí zde největší část svých aktivit.

Spolek PORTAVITA nyní zastřešuje zprostředkování sociálního bydlení prostřednictvím pěti pobočných spolků ŠumbarákOrlovák - sociální bydlení, Stabilita, Zázemí a Nové Město, které navazují svou činností na poslání mateřského Spolku. 

Jednotlivé pobočné spolky nabízí lidem v nepříznivé sociální situaci odpovídající bydlení s podnájemní smlouvou v bytech ve vlastnictví Heimstaden, a dále jim může poskytovat doprovodný sociální program formou vlastní registrované sociální služby Terénní program - Cesta k domovu.

Spolek PORTAVITA se dále věnuje:

Projektu „S námi domů“ společnosti Heimstaden – v rámci projektu zajišťujeme sociální podporu terénní sociální službou mladým lidem odcházejících z ústavní a náhradní rodinné péče (bytový fond a základní vybavení bytu zajišťuje společnost Heimstaden).

Sociálnímu bydlení PORTAVITA v Havířově – Prostřední Suché – 16 bytů ve dvou bytových domech s nájemní smlouvou, garantovanou výší nájmu a nízkými náklady na služby spojené s bydlením a dále nabídkou doprovodné sociální služby.

Komunitní činnosti v lokalitách, kde žijí osoby v nepříznivé sociální situaci či přímo osoby ohrožené sociálním vyloučením (Havířov – Šumbark a Orlová).

Nábytníku – poskytnutí jinak nepotřebného nábytku lidem, kteří jsou v krizové životní situaci a nemají jinou možnost zajistit si základní vybavení bytu.

Projektu PORTAVITA - Housing first – 20 bytů v Karviné a v Havířově převážně pro matky samoživitelky které potřebují kromě bydlení také dlouhodobou intenzivní sociální podporu.

Spolek PORTAVITA, Náměstí T. G. Masaryka 810/4,  Havířov – Šumbar, e-mail: info@portavita.cz

Podporují nás: