Projekt PORTAVITA – HOUSING FIRST II

Cíl projektu: Poskytnout samoživitelům(kám), popř. rodinám, které se ocitly bez domova nebo jsou jeho ztrátou ohroženy, standartní nájemní bydlení. Úkolem pracovního týmu je podpora těchto domácností při zabydlení a následného udržení si bydlení, a dále práce na podpoře celého rodinného systému dle skutečných potřeb rodiny a na tak dlouho, jak je potřeba.

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.

Realizace projektu: říjen 2022  –  září 2025

Místo působení projektu: Havířov, Karviná, Orlová

Počet podpořených domácností: 14

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_007/0000188

Financováno Evropskou unií, podpora projektu z výzvy č. 03_22_007 OPZ + s názvem „Podpora sociálního bydlení“


Smyslem projektu HOUSING FIRST (bydlení především) je zabydlet zejména samoživitelky s dětmi (popř. rodiny), které se ocitly bez domova nebo jsou ztrátou bydlení ohroženy, ve standartním nájemním bydlení a současně jim poskytovat potřebnou podporu a pomoc v důležitých oblastech jejich života.

Projekt vychází z 8 základních principů programu Housing first, a to:

 1. Rychlý přístup ke standardnímu bydlení bez přípravy (bydlení jako jedno za základních lidských práv).
 2. Možnost volby a kontroly pro uživatele služeb (klientovi je nabízena podpora, která vychází z jeho potřeb a není povinná a nucená).
 3. Poskytování bydlení a podpůrných služeb je oddělené (nájemní smlouva není podmíněná plněním individuálního plánu podpory).
 4. Zaměření na zotavení vč. komunitní integrace a desegregace (proces zotavování je detailně plánovaný, realistický a odráží přání klienta programu s ohledem na oblasti života  – zdraví, vztahy, chod domácnosti, práce, školní docházka dětí).
 5. Využití principu harm reduction (snižování rizik v oblasti užívání návykových látek).
 6. Robustní podpora a aktivní zapojení klienta bez donucení (sociální práce primárně plní podpůrnou a konzultační úlohu, nikoli kontrolu nájemníků. Od klienta služby se očekává, že se aktivně zapojuje do procesu na cestě k zotavení).
 7. Flexibilní podpora klienta je poskytována tak dlouho, jak je potřeba (délka podpory není omezena, ale pracuje s cílem snižovat podporu a zároveň být v případě potřeby klientovi kdykoliv k dispozici).
 8. HF je určeno pro ty nejohroženější, přednostně pro ty s potřebu komplexní podpory.

Konkrétně probíhá podpora nájemníka (klienta) například v těchto oblastech:

 • pomoc s vyřízením formálních záležitostí, které člověk potřebuje pro uzavření nájemní smlouvy,
 • pomoc při výběru vhodného bytu se zajištěním prohlídky ještě před nastěhováním,
 • pomoc s nastavením ideální výše záloh na službách (elektřina, plyn), aby nájemci později nevznikl nedoplatek,
 • pomoc s praktickými a technickými záležitostmi bytu (zajištění dobré úrovně bydlení, tzn., aby bylo teplo, světlo, měla rodina kde spát, jíst atd.).
 • podpora při zajištění stabilní finanční situace (mít jasno, které peníze jsou na nájem a které zbydou na další potřeby),
 • podpora při řešení dalších životních záležitostí (např. zajištění služeb v oblasti sociální práce, psychologie, psychiatrie, drogové pomoci, finančního poradenství, právnictví apod.),
 • funkční krizovou/pohotovostní linku mimo pracovní dobu pracovníků (v případě akutnosti řešit nějakou krizovou situaci rodiny),
 • podporu v dalších oblastech dle individuálních potřeb každé rodiny (nájemníka).

V době bydlení má klient (nájemník) povinnost dodržovat zejména tato tři pravidla:

 • platit nájem,
 • být dobrým sousedem,
 • spolupracovat se svým klíčovým pracovníkem (z počátku intenzivně, později je už na klientovi, jak se na spolupráci domluví).

KONTAKTY:

Telefon: 731 260 350

Email: hafi@portavita.cz


PORTAVITA – HOUSING FIRST – projekt ukončen

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/19_108/0015747
Zkrácený název projektu: PORTAVITA – HOUSING FIRST

Realizace projektu: leden 2020  –  červenec 2022

Místo působení projektu: Karviná a Havířov

Počet podpořených domácností: 20