Šumbark spolu

Šumbark spolu 3a

Protože jedním z hlavních cílů našeho spolku je zlepšení života na Šumbarku,

od roku 2015 jsme se rozhodli realizovat průběžný projekt s názvem Šumbark spolu.

Hlavní myšlenkou je stále rozšiřovat a vylepšovat aktivity zaměřené na oživení komunitního života na Šumbarku, obohatit například možnosti vzdělávání nebo trávení volného času pro různé cílové skupiny. Financování tohoto projektu se snažíme zajistit z různých zdrojů - z nadací, evropských fondů, oslovujeme možné sponzory. Důležitou součástí tohoto projektu je zapojení dobrovolníků, místních obyvatel nejen do samotné realizace jednotlivých aktivit, ale také při jejich plánování a tvorbě.


lístek Máte nápady, jaké akce by pozitivně oživily Šumbark?
lístek Chcete se zapojit do organizace komunitních aktivit?
lístek Schází vám na Šumbarku konkrétní aktivity?
lístek Uvítali byste možnost vzdělávání, aktivního trávení volného času?
lístek Podělíte se s námi, prosím, o inspiraci!

info@portavita.cz

nebo osobně v našem sídle Nám. T.G.M. 810/4, Havířov-Šumbark


2021

26. září jsme uspořádali Tvořivý ŠumbarkFEST, zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi na náměstí v Havířově - Šumbarku.

30. září jsme pořádali jednodenní zájezd pro seniory do modrotiskové dílny v Olešnici, na zámek Lysice a do jeskyně Rudka se sochařskou výzdobou.

A 4. října se uskutečnil workshop pro seniory, na kterém si senioři mohli vyrobit vlastní bylinnou mast.

Projekty byly realizovány díky podpoře města Havířova, společnosti Heimstaden, společnosti Auto Heller a nadaci OKD.


2018

V  roce 2018 projekt Šumbark spolu realizován díky podpoře

z Města Havířova a společnosti RESIDOMO s.r.o.

24. 5. 2018 Bylinky od jara do zimy

Protože bylinková setkání mají mezi našimi seniory úspěch, i letos jsme pro ně jedno interaktivní setkání uskutečnili. Mohli si tak nejen vyslechnout spoustu zajímavostí o bylinkách, ale také si vyrobit a odnést domů šalvějovou tinkturu.

Invalid Displayed Gallery

11. 5. 2018 Výtvarná dílnička ke Dni Matek Již tradiční rukodělná dílnička pro děti, tentokrát jsme vyráběli dárky pro maminky.

Invalid Displayed Gallery


2017

V roce 2017 projekt Šumbark spolu realizován díky podpoře

z Města Havířova a společnosti RESIDOMO s.r.o.

15. 8. 2017 O zlatý míč Šumbarku

Díky spolupráci s Armádou spásy jsme se podíleli na organizaci fotbalového turnaje pro děti z blízkých nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Přijeli mladí fotbalisté například z Ostravy, Kopřivnice a pochopitelně také Havířova.

27. 7. 2017 Zájezd pro seniory

Tentokrát jsme seniory pozvali na exkurzi do výroby vánočních ozdob Slezská tvorba v Opavě a také na návštěvu překrásného zámku Hradec na Moravicí.

4-7/2017 Namaluj svůj Havířov

Díky zapojení všech pěti základních škol Šumbarku jsme uskutečnili krásnou výtvarnou soutěž pro místní žáky. Soutěžící neměli za úkol ztvárnit konkrétní místa ve městě, ale každý mohl přispět svým pohledem na havířov a s fantazí sobě vlastní znázornit cokoli, co se mu s tímto městem a životem v něm spojuje. Porota vybírala ze 165 obrázků, oceněno krásnými dárky bylo 15 mladých umělců a jedna ze základních škol získala hlavní cenu, 10 000,- Kč. pro nákup vybavení na zpestření a zlepšení výuky. Nejen oceněná díla byla pak vystavena měsíc v prostorách obchodního centra ELÁN.

18. 5. 2017 Voňavé bylinky

V pořadí druhé setkání se seniory nad bylinkami se opět podařilo. Tentokrát jsme vyráběli kostiválové mazání, lektorka nás seznámila se spoustou bylinek a podala k nim vyčerpávající informace. Senioři nad voňavými šálky čaje sdíleli své zkušenosti s užíváním bylinek a po příjemně stráveném odpoledni provoněném bylinkami si své výrobky odesli domů.

13. 4. 2017 Velikonoční dílnička

Pozvali jsme místní děti ke společnému tvoření velikonoční výzdoby i dárků pro koledníky. Workshop probíhal v našich prostorách, materiál pro tvorbu dostaly děti zdarma a vše, co vyrobily si mohly pochopitelně odnést domů.


2016

V roce 2016  projekt Šumbark spolu realizován díky podpoře

z Nadace VIA a společnosti RPG Byty, s.r.o.

8. 12. 2016 Vánoční tvoření

Tvořivé odpoledne pro děti s vánoční tématikou. Workshop probíhal pod vedením zkušených lektorek v našich prostorách, materiál pro tvorbu dostaly děti zdarma a vše, co vyrobily si mohly pochopitelně odnést domů.

10. 11. 2016 Nebojme se internetu

Seminář pro rodiče zaměřený na informace a praktické ukázky týkající se internetové bezpečnosti.

22. 6. 2016 Předprázdninové tvoření

Další z tvořivých dílen pro děti, tentokrát s tématikou prázdnin a léta. Workshop probíhal pod vedením zkušených lektorek v našich prostorách, materiál pro tvorbu dostaly děti zdarma a vše, co vyrobily si mohly pochopitelně odnést domů.

25. 5. 2016 Bylinky kolem nás

Seniorům jsme nabídli zajímavou přednášku o bylinkách spojenou s ochutnávkou bylinkových čajů, výrobou tinktury a možnost vzájemně sdílet své bylinkové zkušenosti. Nakonec si vlastnoručně zasazené bylinky senioři odnesli domů společně s tinkturou, kterou si také sami vyrobili.

22. 3. 2016 Velikonoční tvoření

Workshop pro děti s velikonoční tématikou pod vedením zkušených lektorech. Po příjemně a tvořivě stráveném odpoledni si děti své výrobky odnesly domů.


2015

V roce 2015  projekt Šumbark spolu realizován díky podpoře

z Nadace OKD a společnosti RPG Byty, s.r.o.

10/2015 Podzimní úklid

Společně se společností RPG Byty a Městem Havířov jsme zajistili velkokapacitní kontejnery na čtyřech místech starého Šumbarku. Místní obyvatelé se tak mohli zbavit nepotřebných kusů starého nábytku, případně dalšího harampádí, které doma či ve sklepě jen zabírali místo.

 8/2015 Poznávací zájezd pro seniory

Senioři ze Šumbarku vyrazili na výlet do Dolní oblasti Vítkovic. Pozvali jsme je na expozici, která je zcela ojedinělá a originálním způsobem vysvětluje přírodní zákonitosti a dopady moderních technologií na lidskou civilizaci.  Senioři strávili ve Světě techniky téměř čtyři hodiny. Dopravu, vstupné i občerstvení hradila Nadace OKD.

8. 12. 2015 Kreativita dvou generací

Náš spolek zprostředkoval setkání dětí z místní ZŠ se seniory z místního klubu důchodců a nakoupil potřebný materiál pro výrobu vánočních svícnů. Děti představily seniorům malý kulturní program a poté s nimi spolupracovali při výrobě.

5. 12. 2015 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Kulturní program při rozsvícení vánočního stromu na náměstí TGM v Havířově - Šumbarku. Žáci z místní ZŠ Jarošova zazpívali vánoční písně, přítomným dětem jsme rozdávali nealkoholický punč. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu naladil Šumbark do příjemné adventní atmosféry.