ZÁZEMÍ

Zázemí, pobočný spolek Spolku PORTAVITA

Jsme nestátní nezisková organizace působící v lokalitě Ostrava - Kunčičky. Lidem v nepříznivé sociální situaci nabízíme možnost zajistit si odpovídající bydlení v podnájemních bytech společnosti Heimstaden v rámci naší služby Bydlení s doprovodným sociálním programem.

Kontaktní místo a korespondenční adresa:

Holvekova 531, 718 00 Ostrava - Kunčičky

Tel: +420 739 395 383

E-mail: zazemi@portavita.cz

Úřední hodiny:

zazemi_bile-pozadi

Pondělí      8:00 – 11:00    12:00 – 15:00

Úterý          8:00 – 11:00

Středa       8:00 – 11:00    12:00 – 15:00

Čtvrtek       jen pro objednané

Pátek          zavřeno

Vedoucí pobočného spolku Zázemí:
  • Pavlína Chocholatá, 739 395 383, chocholata@portavita.cz

Technický pracovník:

  • Bohumil Bukovanský, 739 395 785, technik-zazemi@portavita.cz
Zájemci o byt musí splnit tyto podmínky:
  • Mít trvalé bydliště v Ostravě.
  • Nacházet se v bytové nouzi (přebývání na ubytovně, u známých, na ulici apod.).
  • Bezdlužnost u společnosti Heimstaden a u poskytovatele energií (ČEZ, Innogy).
  • Prokázat schopnost platit podnájem (doložení příjmů – mzda, důchod,  rodičovský příspěvek, sociální dávky atd.).
  • Platba kauce ve výši jednoho nájmu před předáním bytu.
Zájemce o byt s doprovodným sociálním programem si podá žádost. Žádost prochází lustrací u společnosti Heimstaden. Následně žadatele kontaktuje pracovník spolku. V případě kladné lustrace vyplní se zájemcem dotazník, ten doloží kopie předložených dokumentů a postoupí žádost k vyřízení. Čekací lhůta vyřízení žádosti se liší podle osobních podmínek zájemce a podle aktuální nabídky volných bytů. Obvykle se jedná o dobu jednoho až tří měsíců. Před předáním bytu a podpisem podnájemní smlouvy je nutné zaplatit kauci ve výši jednoho nájemného. Po dvou letech bezproblémového užívání bytu může být klientovi umožněno zřízení trvalého bydliště na adrese bytu a po schválení vedením organizace může být převeden do přímého nájemního vztahu společnosti Heimstaden.

Postup stanovení výše jistiny a její úhrady

Jistina (kauce) je stanovena částkou odpovídající výši dvou měsíčních předpisů nájmů vč. splátek na služby, přičemž první splátka ve výši jednoho měsíčního předpisu je splatná před podpisem podnájemní smlouvy. Zbývající část v pravidelných splátkách ve výši 500 Kč měsíčně.

První splátku je možno uhradit formou Mimořádné okamžité pomoci (tzv. MOP), na kterou vzniká žadateli o byt nárok v okamžiku, kdy je příslušným pracovištěm Úřadu práce ČR uznán za osobu v hmotné nouzi, protože se dostala do některé z šesti sociálních situací uvedených v zákoně.

Pokud bude žadatel o byt hradit první splátku jistoty formou MOP, obdrží od pracovníků Portavity na prohlídce bytu formulář Příslib bydlení (s uvedením konkrétního bytu a výší jednoho nájmu) a formulář Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc, s jejímž vyplněním mu může pomoct pracovník daného spolku. Tyto dva formuláře odnese na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR, kde jej může podat příslušné pracovnici, podatelně nebo jej zašle doporučeně poštou. Po vydání Rozhodnutí a připsání částky na účet Portavity bude klient ubytován.

Zásady zpracování osobních údajů