ZÁZEMÍ

Zázemí, pobočný spolek Spolku PORTAVITA

Jsme nestátní nezisková organizace působící ve vybraných lokalitách města Ostravy. Lidem v nepříznivé sociální situaci nabízíme možnost zajistit si odpovídající bydlení v nájemních bytech v rámci naší služby: Bydlení s doprovodným sociálním programem.

Kontaktní místo a korespondenční adresa:

Holvekova 531, 718 00 Ostrava - Kunčičky

Tel: +420 739 395 383

E-mail: zazemi@portavita.cz

Provozní doba:

zazemi_bile-pozadi

Pondělí   8:00 – 11:00    12:00 – 15:00

Úterý        8:00 – 11:00

Středa    8:00 – 11:00    12:00 – 15:00

Čtvrtek    jen pro objednané

Pátek       administrativní den

Vedoucí pobočného spolku: Pavlína Chocholatá, chocholata@portavita.cz

Technický pracovník: Miroslav Klímek, technik-zazemi@portavita.cz

Zájemci musí splnit tyto podmínky:
  • Osobně navštívit kancelář Zázemí v pondělí či ve středu (dle provozní doby).
  • Mít trvalé bydliště v Ostravě
  • Nachází se v bytové nouzi (nemá vlastní bydlení, žije v ubytovně, na ulici apod.).
  • Bezdlužnost u majitele nabízeného bytu a u poskytovatele energií (Heimstaden, innogy, ČEZ).
  • Prokázat schopnost platit nájem (doložení příjmů – mzda, důchod, sociální dávky).
  • Záloha kauce 2 000 Kč splatná před podpisem smlouvy (tzn. po schválení žádosti).

Pracovník Zázemí vyplní se zájemcem dotazník, doloží kopie předložených dokumentů a postoupí žádost k vyřízení. Čekací lhůta vyřízení žádosti se liší podle osobních podmínek zájemce a podle aktuální nabídky volných bytů. Při získání podnájemní smlouvy je nutné zaplatit kauci ve výši jednoho nájemného. Tuto kauci je možné uhradit v měsíčních splátkách dle pokynů pracovníků spolku. Po dvou letech bezproblémového užívání bytu je klientovi umožněno zřízení trvalého bydliště na adrese bytu a je převeden do přímého nájemního vztahu. Vzhledem k náplni projektu doporučujeme všem klientům spolupráci se sociální službou Diecézní charity ostravsko-opavské "Šance domova", podrobnější informace získá každý zájemce při pohovoru.

Zásady zpracování osobních údajů