ŠUMBARÁK

Šumbarák, pobočný spolek Spolku PORTAVITA

Jsme nestátní nezisková organizace působící ve vybraných lokalitách měst Havířov a Ostrava. Lidem v nepříznivé sociální situaci nabízíme možnost zajistit si odpovídající bydlení v nájemních bytech v rámci naší služby: Bydlení s doprovodným sociálním programem.

Kontaktní místo a korespondenční adresa:

Náměstí T. G. Masaryka 810/4, 736 01 Havířov - Šumbark

Logo Šumbarák web

Tel: +420 601 572 487

E-mail: info@sumbarak.cz

Provozní doba:

Pondělí   8:00 - 11:00    12:00 - 15:00

Úterý       8:00 - 11:00

Středa     8:00 - 11:00    12:00 - 15:00

Čtvrtek    8:00 - 11:00

Pátek       administrativní den

Vedoucí pobočného spolku: Monika Švihlová, svihlova@portavita.cz

Sociální pracovník: Bc. Jiří Sobota, DiS., sobota@portavita.cz

Pracovnice v sociálních službách: Denisa Kolárová, kolarova@portavita.cz

Terénní a techničtí pracovníci:

  • Patrik Tancoš, tancos@portavita.cz
  • Dana Kuklová, kuklova@portavita.cz
  • Jiří Bayer, bayer@portavita.cz
  • Oldřich Schüler, schuler@portavita.cz

Zájemci musí splnit tyto podmínky:

  • Osobně navštívit kancelář Šumbaráku s platným občanským průkazem (dle provozní doby).
  • Mít trvalé bydliště ve městě, kde chce bydlet (Havířov, Ostrava).
  • Nachází se v bytové nouzi (nemá vlastní bydlení, žije v ubytovně, na ulici apod.).
  • Bezdlužnost u majitele nabízeného bytu a u poskytovatele energií (RESIDOMO, innogy, ČEZ).
  • Prokázat schopnost platit nájem (doložení příjmů – mzda, důchod, sociální dávky atd.).
  • Záloha kauce 2 000 Kč splatná před podpisem smlouvy (tzn. po schválení žádosti).

Pracovník Šumbaráku vyplní se zájemcem dotazník, doloží kopie předložených dokumentů a postoupí žádost k vyřízení. Čekací lhůta vyřízení žádosti se liší podle osobních podmínek zájemce a podle aktuální nabídky volných bytů. Obvykle se jedná o dobu dvou týdnů až tří měsíců. Při získání podnájemní smlouvy je nutné zaplatit kauci ve výši jednoho nájemného. Tuto kauci je možné uhradit v měsíčních splátkách dle pokynů pracovníků Šumbaráku. Po dvou letech bezproblémového užívání bytu je klientovi umožněno zřízení trvalého bydliště na adrese bytu a je převeden do přímého nájemního vztahu.

Zásady zpracování osobních údajů