Realizace evaluace politiky bydlení PORTAVITA

Hlavním účelem projektu je ověření a zhodnocení efektivity poskytovaných služeb sociálního bydlení jak vlastní sociální službou, tak prostřednictvím realizovaných projektů. Výsledky evaluace by měly být závěry a doporučení k daným postupům tak aby poskytované služby měli co největší efekt a tím pádem přínos pro cílovou skupinu sociálně slabších osob. Více o tomto projektu se dočtete na této stránce.

Na realizovaný projekt byla poskytnuta dotace Moravskoslezským krajem.

Realizace projektu: 1. 10. 2020 - 30. 11. 2021

Z rozpočtu Moravskoslezského kraje je financována evaluace, která má za cíl ověřovat výstupy realizovaných aktivit a projektů Spolku PORTAVITA, zda a za jakých podmínek platí, že realizované aktivity a jejich výstupy přinášejí předpokládané okamžité a dlouhodobé dopady. Zobrazuje tak reálné a ověřené efekty projektu na cílové skupiny a prostředí v daném kontextu.

Hlavními aktéry projektu jsou:

  • Ostravská univerzita v Ostravě
  • Heimstaden Czech s.r.o.
  • Spolek PORTAVITA

Aktivity projektu evaluace a dílčí výstupy se skládají:

Výstupy projektu budou sloužit nejen žadateli, ale velmi účinně je může využívat také Moravskoslezský kraj a jeho podřízené organizace v sociální oblasti především otázce sociálního bydlení nebo nastavování politiky bydlení.

Dotaci k realizaci projektu " Realizace evaluace politiky bydlení PORTAVITA" poskytl Moravskoslezský kraj.