Sekce aktuálně prochází rekonstrukcí, děkujeme za trpělivost.


V rámci naší činnosti realizujeme různé projekty, které jsou podpořeny z různých dotačních programů, nadací či našimi partnery. Náplní projektů je především podpora komunitních aktivit v lokalitách, kde působíme, dále snaha zkvalitňovat a vhodně rozšiřovat naši činnost, pochopitelně také zajisit provoz PORTAVITY i pobočných spolků.


Aktuální projekty:

Realizace evaluace politiky bydlení PORTAVITA

Hlavním účelem projektu je ověření a zhodnocení efektivity poskytovaných služeb sociálního bydlení jak vlastní sociální službou, tak prostřednictvím realizovaných projektů. Výsledky evaluace by měly být závěry a doporučení k daným postupům tak aby poskytované služby měli co největší efekt a tím pádem přínos pro cílovou skupinu sociálně slabších osob. Více o tomto projektu se dočtete na této stránce.

S námi domů

Jako partner Heimstaden (dříve Nadační fond Residomo) realizujeme projekt S námi domů, který je zaměřen na podporu mladých lidí odcházejících z ústavní výchovy a náhradní rodinné péče. Naše sociální služba jim poskytuje podporu  na cestě k osamostatnění a nastartování samostatného života. Více se dozvíte zde.

Krizové bydlení

Spolek PORTAVITA ve spolupráci se společností Heimstaden nabízí klientům krizové byty v Havířově a Karviné. Byty jsou určeny pro osoby a rodiny, které se ocitly v nenadálé krizové životní situaci, důsledkem čehož přišly náhle o bydlení (například situace domácího násilí). V programu krizové bydlení je účastníkovi nabízena individuální sociální podpora prostřednictvím sociální služby Cesta k domovu pod záštitou spolku PORTAVITA. Více informací a online žádost najdete na stránkách společnosti Heimstaden.

Šumbark spolu

Jedná se o kontinuální projekt – snažíme se získávat postupně podporu od různých dárců a stále rozšiřovat, vylepšovat aktivity zaměřené na oživení komunitního života na Šumbarku, obohatit například možnosti vzdělávání nebo trávení volného času pro různé cílové skupiny.

Pro rok 2018 jsme získali podporu opět z Města Havířov i od společnosti RESIDOMO, s.r.o. Podrobnější informace o aktivitách v rámci projektu Šumbark spolu 2018 nalezneze zde.

V roce 2017 jsme získali podporu z Města Havířov a také od společnosti RESIDOMO s.r.o. Jsou zde opět různé workshopy, výlet pro seniory, fotbalový turnaj pro děti a mládež, šumbarácký Mikuláš apod. Více informací o akcích uspořádaných v roce 2017 naleznete zde.

Projekt v roce 2016 podpořila Poštovní spořitelna prostřednictvím Nadace VIA v rámci programu Sousedíme si, šlo o sérii pěti workshopů. Více o  tomto projektu se dočtete na této stránce.

Cesta k domovu IV

Projekt na podporu registrované sociální služby, terénního programu Cesta k domovu v lokalitě Havířov. Také v roce 2020 jsme získali podporu formou dotace z Moravskoslezského kraje. Podrobnosti naleznete zde.

PORTAVITA – sociální bydlení v Havířově

Projekt se záměrem koupě a revitalizace dvou bytových domů za účelem zřízení 16 bytů určených pro sociální bydlení. Více informací zde.

Poradenství v rámci získávání bydlení a prevence a komunitní práce PORTAVITA

Projekt je zacílen na podporu a sociální asistenci při řešení základní životní otázky – bydlení – a to osob ohrožených sociálním vyloučením či již se v této skupině nacházející, osoby ohrožené bezdomovectvím, rodiny s dětmi žijící v nevhodných podmínkách pro výchovu potomků v území zásahu Orlová. Záměrem projektu je nabídnout osobám, které se ocitly v náročné životní situaci týkající se bydlení, možnost podnájmu v bytě za naší asistence se sociální podporou, pozvednutí jejich životní úrovně a získání kvalitních sociálně společenskýách dovedností. Projekt je podpořen u Operačního programu Zaměstnanost, více informací zde.

Časopis Šumbarák

Časopis Šumbarák vychází již od roku 2014. V roce 2014 byl podpořen z Nadace OKD jako projekt Měsíčník Šumbarák. Od roku 2015 se jedná o čtvrtletník, který vychází v nákladu 2200 ks a je distribuován do domácností starého Šumbarku. V současnosti vychází časopis mimo jiné díky podpoře od společnosti RPG Byty s.r.o. Aktuální číslo časopisu je k nahlédnutí zde.


 Zrealizované projekty:

Cesta k domovu III

Projekt na podporu registrované sociální služby, terénního programu Cesta k domovu v lokalitě Havířov. Také v roce 2019 jsme získali podporu formou dotace z Moravskoslezského kraje. Podrobnosti naleznete zde.

Cesta k domovu

Projekt na podporu registrované sociální služby, terénního programu Cesta k domovu v lokalitě Havířov. V roce 2017 jsme získali podporu formou dotace z Moravskoslezského kraje. Podrobnosti naleznete zde.

Poradenství PORTAVITA

Projekt podpořený z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, který se zaměřuje na komplexní poradenství v oblasti bydlení. Cílovou skupinou jsou pak osoby a domácnosti s nedostatečnou kompetencí pro udržení dlouhodobého nájemního bydlení žijící v oblastech ohrožených sociálním vyloučením. Chceme především podporovat a motivovat účastníky trhu s bydlením k jejich samostatnému zajištění všech potřeb vlastními silami. Více informací získáte zde.

Šumbarácký Mikuláš 2017

I v roce 2017 se nám podařilo získat prostředky pro mikulášskou nadílku s kulturním programem na šumabarském náměstí. Akce se mimořádně povedla, čerti, anděl i Mikuláš byli zlatým hřebem večera a rozdali místním dětem více než 340 balíčků. Za finanční podporu děkujeme Nadaci OKD, Městu Havířov. Více informací zde.

ŠumFest 2017 – šumný šumbarský fesťáček

Díky podpoře z Nadačního fondu RESIDOMO jsme uspořádali na šumbarském náměstí T. G. Masaryka malý fesťáček. Více podrobností zde.

Namaluj svůj Havířov

Výtvarná soutěž pro základní školy v Havířově Šumbarku a jeich žáky. Projekt je podpořen společností RESIDOMO, s.r.o. a více informací získáte zde.

Nábytník Spolku PORTAVITA

Díky podpoře z Nadace ČEZ  jsme realizovali projekt Nábytník Spolku PORTAVITA. Záměrem bylo především částečně rekonstruovat prostory, ve kterých nabízíme starší použitelný nábytek lidem, kteří se ocitli v náročené životní situaci a na pořízení vybavení domácností nemají vlastní prostředky.  Více o projektu se dočtete na této stránce.

Šumbarácký Mikuláš 2016

Projekt kulturně-společenské akce pro děti podpořila Nadace OKD. V pondělí 5. prosince 2016 dorazil Mikuláš s andělem a čertem také na náměstí T.G.Masaryka v Havířově-Šumbarku. Více k akci na této stránce.

Rozsvícení vánočního stromu 2015

Zorganizovali jsme doprovodný kulturní program a rozdávali Šumbarácký nealkoholilcký punč, vše díky podpory ze společnosti RPG Byty. Město Havířov rozsvěcuje vánoční stromy již tradičně na třech místech ve městě. U toho šumbarského jsme si to užili společně s několika stovkami přítomných. Zde je článek na webu.

Výtvarný stánek 2015

V rámci Vánočního městečka v centru města byl umístěn Skleněný výtvarný stánek. Jedno páteční odpoledne jsme v něm strávili i my a společně s dětmi, které k nám našli cestu, jsme vyráběli vánoční ozdoby. Více zde.

Podzimní úklid 2015

Společně se společností RPG Byty a Městem Havířov jsme zajistili velkokapacitní kontejnery na čtyřech místech starého Šumbarku. Místní obyvatelé se tak mohli zbavit nepotřebných kusů starého nábytku, případně dalšího harampádí, které doma či ve sklepě jen zabírali místo.

Poznávací zájezd pro seniory 2015

Senioři ze Šumbarku vyrazili na výlet do Dolní oblasti Vítkovic. Na expozici, která je zcela ojedinělá a originálním způsobem vysvětluje přírodní zákonitosti a dopady moderních technologií na lidskou civilizaci je pozval spolek Šumbarák. Senioři strávili ve Světě techniky téměř čtyři hodiny. Dopravu, vstupné i občerstvení hradila Nadace OKD.

Turnaj ve streetballu 2014

Občanské sdružení Šumbarák připravilo pro děti z havířovského Šumbarku streetballový turnaj. Byla to další akce, kterou iniciovali místní nadšenci, již se snaží povzbudit komunitní život v této lokalitě. Turnaj podpořila také Nadace OKD, RPG Byty, ZŠ Jarošova a ZŠ Školní a Armáda spásy.