Poradenství v rámci získávání bydlení a prevence a komunitní práce PORTAVITA

Zkrácený název projektu: Bydlení a komunitní práce se sociální podporou Datum zahájení projektu: 1. 9. 2016 Předpokádané datum ukončení projektu: 31. 8. 2019 Program: Operační program Zaměstnanost

Projekt je zacílen na podporu řešení základní životní otázky - bydlení - a to osob ohrožených sociálním vyloučením či již se v této skupině nacházející, osoby ohrožené bezdomovectvím, rodiny s dětmi žijící v nevhodných podmínkách pro výchovu potomků v území zásahu Orlová. Projekt řeší neúměrně vysoký počet lidí žijících na ubytovnách , v azylových domech a podobných zařízeních bez reálné příležitosti své životní podmínky zlepšit. Cílem je  poskytovat nejen lepší způsob bydlení v podnájemních bytech, ale především zvýšení kompetencí této cílové skupiny vzhledem k dovednostem zorganizovat svůj život do standardnějších podmínek, což je prospěšné pro celou společnost.

Spolek PORTAVITA má zájem ve spolupráci s městem Orlová co možná nejvíce eliminovat problém bezdomovectví a bydlení na ubytovnách cestou nabídky "sociálního bydlení" především lidem motivovaným vyřešit svou stávající nevyhovující bytovou situaci.

Hlavního cíle:
  • Rozvoj sociálních kompetencí klientů
  • Dosažení a udržení kvalitního bydlení
  • Posilování dovedností při hospodaření v domácnosti
  • Posunutí klienta na vyšší úroveň z hlediska společensko-sociálních dovedností a bydlení
  logo-opz-barva