Poradenství PORTAVITA

Realizace: 3 - 12/2017

Cílem projektu je posílit zodpovědnost účastníků trhu s bydlením za sebe sama, podporovat jejich motivaci k zajištění si svých základních potřeb v oblastní bydlení vlastními silami. Prostřednictvím odborného poradenství poskytujeme klientům podporu v těchto oblastech:

  • Možnosti získání bydlení v lokalitě dle aktuální situace, doporučení postupu, předání kontaktů na poskytovatele bydlení
  • Konzultace k domácímu hospodaření a zvážení možností klienta v souvislosti s otázkou bydlení
  • Obsah a náležitosti nájemních / podnájemních smluv
  • Právní poradenství týkající se práv a povinností uživatele bytu
  • Konzultace k problematice smluvních vztahů s dodavateli energií a služeb spojených s užíváním bytu
  • Doporučení postupu při vzniku dluhu u poskytovatele bydlení nebo dodavatelů energií, podpora při vyřizování splátkových kalendářů
  • Konzultace zaměřená na technické užívání bytu – efektivní způsoby větrání, topení, nastavení regulace vytápění a ohřevu teplé vody, prevence plísní
  • Zprostředkování místních kontaktů na poskytovatele služeb souvisejících s odbornými opravami elektrických rozvodů, elektrospotřebičů, plynu vody, topení, drobných oprav

Cílovou skupinou jsou pak osoby a domácnosti s nedostatečnou kompetencí pro udržení dlouhodobého nájemního bydlení žijící v oblastech ohrožených sociálním vyloučením v městech Havířov, Ostrava a Orlová. Podle  Analýzy sociálně vyloučených lokalit (GAC s.r.o., 2015) žije v těchto lokalitách Moravskoslezského kraje (vedle Ústeckého kraje) nejvyšší počet osob v ČR. Uvádí se počet 19.000 – 23.000 osob. V Analýze je pak popsána jednoznačná tendence zvyšování počtu těchto lidí v porovnání s minulým obdobím. Sociální vyloučení tak má jednoznačnou tendenci se replikovat v regionech, kde se tradičně vyskytuje, tzn. že v těchto lokalitách exponenciálně roste množství osob s nedostatečnými kompetencemi pro zajištění a udržení standardního dlouhodobého bydlení. Kompetencí pro udržení si dlouhodobého nájemního bydlení je myšlen souhrn znalostí a dovedností umožňujících plnění povinností nájemníka.

Tento projekt je finančně podporován z národních zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.

mmr_cr_rgb