Cesta k domovu

Spolek PORTAVITA poskytuje registrovanou sociální službu, terénní program s názvem Cesta k domovu. Stejné jméno má také projekt podpořený Moravskoslezským krajem v roce 2017, jehož náplní je právě praktické poskytování této sociální služby.

Realizace projektu: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017
 
Cíle projektu:
  •  u osob a domácností, které nemají potřebné kompetence pro udržení samostatného bydlení, vytvoření podmíne pro získání či obnovení těchto kompetencí:

- placení nájmu a služeb jako prioritní výdaj rodinného rozpočtu

- chování k bytu, způsob topení, větrání, řešení škod, oprav

- údržba bytu hrazená nájemníkem

- sousedské vztahy a soužití v domě, plnění povinností nájemníka,

 
  • u osob a domácností, které mají potřebné kompetence k bezproblémovému využívání nájemního bydlení, ale z důvodu nízkých příjmů si za standardních podmínek nemohou dovolit bydlení na volném trhu, zajištěno:

- finanční stabilizace rodinných rozpočtů, řešení stávajících exekucí a dluhů (nastavení splátkových kalendářů), zejména u dodavatelů energií a služeb, které jim brání v uzavření nájemních vztahů

- přechod z podnájemního bydlení do standardního nájemního bydlení bude provedeno bez nutnosti složení počáteční kauce, která velké části nízkopříjmových rodin brání v zajištění bytu na volném trhu s bydlením

- doporučením a zprostředkováním potřebné sociální služby budou posíleny jejich kompetence k trvalému uplatnění na trhu s bydlením.

 

Dotaci k realizaci projektu "Cesta k domovu"  poskytnul Moravskoslezský kraj.