Cesta domů

Jako partner Nadačního fondu RESIDOMO realizujeme projekt Cesta domů, který je zaměřen na podporu mladých lidí odcházejících z ústavní výchovy a náhradní rodinné péče. Naše sociální služba jim poskytuje podporu  na cestě k os

amostatnění a nastartování samostatného života.

Cílem projektu je pomoci těmto mladým lidem při jejich zabydlování

v novém bytě, prvním zcela samostatném životě. Spolek PORTAVITA je doprovází od samotného počátku - podání žádosti na Nadační fond RESIDOMO, společné diskuze nad tím, co projekt nabízí, jaké možnost tím klient získává. Při samotném bydlení pak podporujeme jejich začlenění do běžného života - ať už při jednání na úřadech, řešení potíží s bytem a jeho vybavením, orientací v pracovních či vzdělávacích příležitostech, zkrátka s čímkoli, co mladému člověku pomůže správně začít svůj samostatný život.

Nadační fond RESIDOMO poskytuje účastníkům projektu příspěvek na nájemné a také na základní vybavení bytu, Spolek PORTAVITA pak zaštiťuje podporu a sociální službu. Na stránkách Nadačního fondu RESIDOMO naleznete veškeré podrobnosti, dokumenty k nahlédnutí jsou zde:

V roce 2018 jsme uskutečnili  pilotní projekt se třemi účastníky a rádi v tomto projektu v roce 2019 pokračujeme.