Časopis Šumbarák

časopisy2

Jednou z nejdlouhodobějších komunitních aktivit našeho spolku je vydávání časopisu Šumbarák. Tento občasník vychází v nákladu 2200 ks a roznášíme jej do domácností v Havířově - Šumbarku.

V časopise čtenáři nacházejí informace týkající se Havířova, především pak městské části Šumbark. Píšeme o místních aktualitách, předáváme informace o naší organizaci, přinášíme rozhovory se zajímavými osobnostmi, přehled aktuálních akcí, články napsané spolupracujícími neziskovými organizacemi nebo okolními školami.  Záměrem je předat informace o dění v této lokalitě, povzbudit místní obyvatele k aktivní účasti na našich akcích a také zviditelnit příležitosti k příjemnějšímu životu na Šumbarku.

Uvítáme nápady a příspěvky,  náměty můžete posílat na adresu info@portavita.cz


Jednotlivá čísla časopisu si můžete prohlédnout zde:

1/2021

1/2020

1/2019

2/2018

1/2018

3/2017

2/2017

1/2017

4/2016

3/2016

2/2016

1/2016

1/2015

12/2014

11/2014

10/2014

9/2014

8/2014

7/2014

6/2014

5/2014

4/2014

2/2014

1/2014